Szybki Kontakt

Elbląskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
82-300 Elbląg ul. Szańcowa 1
epgk@epgk.pl
CENTRALA                                   
55/ 232 64 08
SEKRETARIAT wewn. 1

ZAMAWIANIE
podstawienia kontenera i
wywozu odpadów komunalnych   
    

wewn. 2
BIURO OBSŁUGI KLIENTA

WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALNYCH SEKTOR Z1 i Z3
sektor Z - zamieszkały

wewn.3
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH

WYWÓZ ODPADÓW            KOMUNALNYCH SEKTOR Z4 i N
sektor Z - zamieszkały
sektor N - niezamieszkały

wewn.4
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
WINDYKACJA wewn. 5
KASA
ODBIÓR WORKÓW Z GRUZEM
wewn. 6
REKLAMACJE
utrzymanie czystości
w mieście i uprzątanie zwierząt powypadkowych
wewn. 7
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
REKLAMACJE
wywóz odpadów komunalnych
wewn. 8
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
godziny pracy biura
od poniedziałku do piątku
7:00 - 15:00
DYSPOZYTOR AKCJI ZIMA
wewn.9
Podczas  sezonu ziomowego EPGK sp. z o.o. pełni dyżur całodobowy w zakresie zimowego utrzymania dróg w mieście oraz punkt informacyjno-dyspozytorski, który zlokalizowany jest w Elblągu przy ul. Szańcowej 1 i czynny jest całą dobę.

 

Stawki i opłaty

Sprzedaż i dzierżawa pojemników na odpady

Oferujemy sprzedaż pojemników na odpady komunalne w ponizszym asortymencie:

SZARE                 na odpady zmieszane
ŻÓŁTE na metal i tworzywa sztuczne
ZIELONE na szkło
NIEBIESKIE na papier

Cena  pojemnika uzależniona jest od jego przeznaczenia i wielkości.

Więcej informacji na temat zgodnego z rozporządzeniem wykorzystania pojemników znajdziecie Państwo w zakładce edukacja.

 Istnieje możliwość dzierżawy pojemników. Szczegóły dzierżawy uzyskacie Państwo pod numerem 55 232 64 08 wewn. 4

 

Uprawnienia dla Elblążan do nieodpłatnej utylizacji

Mieszkańcy Gminy Miasto Elbląg uprawnieni są do nieodpłatnej utylizacji n/w odpadów:

  
  do 1,5 tony rocznie  odpadów o kodzie:

    17 01 01       
odpady z betonu
    17 01 07       
odpady zmieszane z betonu, gruzu ceglanego (kafelki)

   
bez ograniczeń wagowych odpadów o kodzie:

    20 01 01     
papier i tektura
    20 01 02     
szkło
    20 01 36     
zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne i inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23, 20 01 35
    20 01 39     
tworzywo sztuczne
    20 02 01    
  odpady ulegające biodegradacji-zielone
    20 03 07     
odpady wielogabarytowe

Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za klasyfikację odpadu przez Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Elblągu.

Koszty utylizacji odpadów przekraczające zwolnioną ilość oraz zakwalifikowane przez ZUO Sp. z o.o  jako odpad nie zwolniony z opłat, naliczane są według CENNIKA ZUO w oparciu o kwit wagowy.

Koszty dzierżawy, podstawienia pojemnika lub kontenera oraz transport odpadu, naliczane są według cennika EPGK Sp. z o.o.

Aby skorzystać ze zwolnienia z opłat
za utylizację odpadu należy  wraz ze ZLECENIEM złożyć OŚWIADCZENIE

        

Informacja w sprawie zmiany stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 01 marca 2019 r.

Urząd Miejski w Elblągu informuje, iż w dniu 280 grudnia 2018 r. została podjęta przez Radę Miejską w Elblągu uchwała Nr II/23/2018 w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek opłat za pojemniki o określonej pojemności (Dz. Urz. Woj. Warmińsko- -Mazurskiego z 2019 r., poz. 300).

Niniejszą uchwałą wprowadzono dla właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Elbląg nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz nowe stawki opłat za jednokrotny wywóz pojemnika o określonej pojemności.

 

Stawki opłat wskazane w ww. uchwale obowiązują od dnia 1 marca 2019 r. 

Liczba mieszkańców  poszczególnych przedziałach Odpady zbierane
w sposób selektywny
Odpady zbierane
w sposób nieselektywny
Od każdego mieszkańca w przypadku pierwszych 4 mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość  (lokal mieszkalny) 12,30 zł 21,60 zł
Od każdego mieszkańca w przypadku
5-go do 10-go mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość (lokal mieszkalny)
 7,70 zł  12,40 zł
Od każdego mieszkańca w przypadku
  11-go i następnych mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość (lokal mieszkalny)
 0,80 zł  2,30 zł
Pojemność pojemnika Odpady zbierane w sposób selektywny Odpady zbierane
w sposób nieselektywny
 Pojemnik/worek o pojemności do 120 l  10,00 zł  14,70 zł
 Pojemnik o pojemności 240 l  20,00 zł  29,30 zł
 Pojemnik o pojemności 1100 l   91,00 zł 131,20 zł
 Pojemnik o pojemności 5-10 m3  596,00 zł  849,00 zł

 

 

Pliki dołączone do informacji:

Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
PEKAO Bank Pekao Spółka Akcyjna 49 1240 2265 1111 0010 7381 8134
REGON: 367431388       NIP: 578 31 25 340       KRS: 0000685469
  Elbląg 82-300 ul. Szańcowa 1
  (55) 232 64 08
  epgk@epgk.pl
© Projekt i wykonanie Agencja Reklamowa GABO | 2017