Szybki Kontakt

Elbląskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
82-300 Elbląg ul. Szańcowa 1
epgk@epgk.pl
CENTRALA                                   
55/ 232 64 08

ZAMAWIANIE
podstawienia kontenera i
wywozu
gruzu opróżnienia szamba
wywozu odpadów komunalnych   
    

wewn. 2
BIURO OBSŁUGI KLIENTA
REKLAMACJE
utrzymanie czystości
w mieście i uprzątanie zwierząt powypadkowych
wewn.7
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
REKLAMACJE
wywóz odpadów komunalnych
wewn. 8
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
godziny pracy biura
od poniedziałku do piątku
7:00 - 15:00
DYSPOZYTOR AKCJI ZIMA
602 655 659
Podczas  sezonu ziomowego EPGK sp.z o.o. pełni dyżur całodobowy w zakresie zimowego utrzymania dróg w mieście oraz punkt informacyjno-dyspozytorski, który zlokalizowany jest w Elblągu przy ul. Szańcowej 1 i czynny jest całą dobę.

 

ROBOTY BITUMICZNE

EPGK Sp. z o.o. wykonuje wszelkiego rodzaju nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, m.in.: podbudowy bitumiczne, warstwy pośrednie (wiążące, wyrównawcze i wzmacniające) oraz warstwy ścieralne.

Stosujemy technologie realizacji nakładek bitumicznych na nawierzchni z kostki kamiennej, wykonując specjalne warstwy pośrednie wyrównawcze, przed ułożeniem warstwy ścieralnej. Specyfika prowadzenia prac w warunkach aglomeracji miejskiej zwiększa znacznie zakres stosowanych przez nas technologii i sprzętu drogowego.

Wykonujemy remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych, nawierzchni z kostki kamiennej oraz różnego rodzaju nawierzchni z płyt betonowych. Specjalizujemy się w kładzeniu nawierzchni asfaltowych na ścieżkach rowerowych oraz wąskich i niskich wjazdach. Połączenia nawierzchni scalamy wykorzystując zalewarkę do asfaltu.

Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
PEKAO Bank Pekao Spółka Akcyjna 49 1240 2265 1111 0010 7381 8134
REGON: 367431388       NIP: 578 31 25 340       KRS: 0000685469
  Elbląg 82-300 ul. Szańcowa 1
  (55) 232 64 08
  epgk@epgk.pl
© Projekt i wykonanie Agencja Reklamowa GABO | 2017