Szybki Kontakt

 

  Biuro Obsługi Klientów    

          55 232 64 08 wewn. 21

zamawianie podstawienia kontenera i wywozu  gruzu, opróżnienia szamba, wywozy odpadów komunalnych

Zakład Usług Komunalnych                

55 232 64 08 wewn. 39

reklamacje ( utrzymanie czystości w mieście)

 Zakład Usług Komunalnych            

55 232 64 08 wewn. 47

reklamacje (odpady komunalne)

Podczas  sezonu zimowego  EPGK sp. z o.o. utrzymuje dyżur całodobowy w zakresie zimowego utrzymania dróg oraz  punkt informacyjno –dyspozycyjny, który zlokalizowany jest w Elblągu przy ul. Szańcowej 1 czynny całą dobę.
 Dyspozytor Akcji Zima                                                             602 655 659

Elbląskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

    ul. Szańcowa 1
    82-300 Elbląg

   epgk@epgk.pl

Godziny Pracy:
w godz. 7.00 – 15.00

od poniedziałku do piątku

 SEKRETARIAT  

55 232 64 08

 fax: 55 232 45 31

 

 

Władze Spółki

Zgromadzenie wspólników
jest najwyższym organem Spółki. Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostały objęte przez:

                     

  

     

Gmina Miasto Elbląg objęła 1185  udziałów            

               

    Zakład Utylizacji Odpadów spółka
     z ograniczoną 
odpowiedzialnością  
    objęła 1184 udziały.

 
Rada nadzorcza
jest organem nadzorczym Spółki. Składa się z trzech członków, w tym  Przewodniczącego i Sekretarza.

 

Przewodniczący  Rady Nadzorczej
  Władysław Mańkut
 
     Sekretarz Rady Nadzorczej    
Piotr Gliniewicz
 
   Członek Rady Nadzorczej  
Sławomir Prawdzik
 


Zarząd spółki
jest jednoosobowy w osobie Dyrektora Spółki powołanego na 5-letnią kadencję. Zarząd jest
organem kierującym i reprezentującym Spółkę.

                                                                                                                                   

        Dyrektor Spółki
      Marek Cymerys

 
 

Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
PEKAO Bank Pekao Spółka Akcyjna 49 1240 2265 1111 0010 7381 8134
REGON: 367431388       NIP: 578 31 25 340       KRS: 0000685469
  Elbląg 82-300 ul. Szańcowa 1
  (55) 232 64 08
  epgk@epgk.pl
© Projekt i wykonanie Agencja Reklamowa GABO | 2017