Szybki Kontakt

Elbląskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
82-300 Elbląg ul. Szańcowa 1
epgk@epgk.pl
CENTRALA                                   
55/ 232 64 08

ZAMAWIANIE
podstawienia kontenera i
wywozu
gruzu opróżnienia szamba
wywozu odpadów komunalnych   
    

wewn. 2
BIURO OBSŁUGI KLIENTA
REKLAMACJE
utrzymanie czystości
w mieście i uprzątanie zwierząt powypadkowych
wewn.7
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
REKLAMACJE
wywóz odpadów komunalnych
wewn. 8
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
godziny pracy biura
od poniedziałku do piątku
7:00 - 15:00
DYSPOZYTOR AKCJI ZIMA
602 655 659
Podczas  sezonu ziomowego EPGK sp.z o.o. pełni dyżur całodobowy w zakresie zimowego utrzymania dróg w mieście oraz punkt informacyjno-dyspozytorski, który zlokalizowany jest w Elblągu przy ul. Szańcowej 1 i czynny jest całą dobę.

 

Archiwum

 ZP-5/EPGK/2018/D/PN

 

 

Sukcesywna sprzedaż oleju napędowego do pojazdów i sprzętów
Elbląskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


status:  podpisana umowa
data ogłoszenia o zamówieniu: 21.12.2018

SIWZ
ogłoszenie o zamówieniu

odpowiedzi na pytania do SIWZ

protokół z otwarcia ofert
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
protokół ZP-PN
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

ZP-4/EPGK/2018/U/PN

Dzierżawa samochodów ciężarowych do zbierania i przewozu odpadów komunalnych (śmieciarek) – szt. 3

data ogłoszenia: 21.11.2018
status: 
unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 p.z.p.

 SIWZ
załączniki do SIWZ
ogłoszenie o zamówieniu
wzór umowy (zmiana) 22.11.2018
protokół komisji przetargowej

*****************************************************

ZP-3/EPGK/D/2018/PN
data ogłoszenia: 26 września 2018
Przetarg nieograniczony na:

 Zakup, magazynowanie w pomieszczeniach magazynowych wykonawcy
i dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg w sezonie 2018/2019

status: podpisana umowa

 Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

*******************************************************

EZP-1/EPGK/2018/D/PN
data ogłoszenia: 22.06.2018 

DOSTAWA W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU
FABRYCZNIE NOWYCH SAMOCHODÓW SPECJALISTYCZNYCH

 status: podpisana umowa

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ

Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

******************************************************* 

ZP-2/EPGK/D/2018/PN
data ogłoszenia: 27 marca 2018
Przetarg nieograniczony na:

Zakup, bez dostawy, do 700 ton masy mineralno – asfaltowej drobnoziarnistej grysowej na gorąco (warstwa ścieralna KR3-4) do wbudowania na drogach miasta Elbląga realizowanych na zlecenie Gminy Miasto Elbląg

 status: podpisana umowa

*******************************************************

ZP-1/EPGK/D/2018/PN
data ogłoszenia: 18 stycznia 2018
Przetarg nieograniczony na:

Sukcesywną sprzedaż oleju napędowego do pojazdów i sprzętów Elbląskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

status: podpisana umowa

******************************************************* 

ZP-2/EPGK/D/2017/PN
data ogłoszenia: 20 listopada 2017
Przetarg nieograniczony na:

dostawę używanego pojazdu specjalistycznego - śmieciarki satelitarnej
status: podpisana umowa

******************************************************* 

ZP-1/EPGK/D/2017/PN
data ogłoszenia: 18 września 2017
Przetarg nieograniczony na:
zakup, magazynowanie w pomieszczeniach magazynowych wykonawcy
i dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg w sezonie 2017/2018

status: podpisana umowa

 


 

Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
PEKAO Bank Pekao Spółka Akcyjna 49 1240 2265 1111 0010 7381 8134
REGON: 367431388       NIP: 578 31 25 340       KRS: 0000685469
  Elbląg 82-300 ul. Szańcowa 1
  (55) 232 64 08
  epgk@epgk.pl
© Projekt i wykonanie Agencja Reklamowa GABO | 2017