Przejdź do głównych treści Przejdź do głównego menu

Kontakt

Wysyłając formularz umieszczony na niniejszej stronie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. moich danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na zadanie poprzez formularz pytanie. Jednocześnie oświadczam, iż zostałem poinformowany, iż Administratorem moich danych osobowych jest Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o z siedzibą w Elblągu przy ul. Szańcowej 1. Spółka powołała Inspektora Ochrony Danych, Monikę Zygmunt-Jakuć, z którym kontakt możliwy jest poprzez adres e-mail: iodo@epgk.pl. Moje dane osobowe będą przetwarzane celem przygotowania i przesłania oferty handlowej (odpowiedzi na zadane pytanie) na podstawie - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Odbiorcami moich danych osobowych będą upoważnieni pracownicy i współpracownicy Administratora danych odpowiedzialni za przygotowanie oferty (udzielenie odpowiedzi). Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. Moje dane osobowe przechowywane będą w systemach informatycznych bezterminowo o ile nie skorzystam z przysługującego mi prawa do zamazania danych osobowych. W celu zlecenia zamazania danych osobowych po okresie bezwzględnego przechowywania, prośbę mogę zgłosić pisemne (list, e-mail). Ponadto posiadam prawo dostępu do danych oraz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego. Przesłanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym by zrealizować zapotrzebowanie na otrzymanie oferty (udzielenie odpowiedzi), przez EPGK Sp. z o.o. Moje dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec mnie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na mnie wpływa.

Formularz kontaktowy