Szybki Kontakt

 

  Biuro Obsługi Klientów    

          55 232 64 08 wewn. 21

zamawianie podstawienia kontenera i wywozu  gruzu, opróżnienia szamba, wywozy odpadów komunalnych

Zakład Usług Komunalnych                

55 232 64 08 wewn. 39

reklamacje ( utrzymanie czystości w mieście)

 Zakład Usług Komunalnych            

55 232 64 08 wewn. 47

reklamacje (odpady komunalne)

Podczas  sezonu zimowego  EPGK sp. z o.o. utrzymuje dyżur całodobowy w zakresie zimowego utrzymania dróg oraz  punkt informacyjno –dyspozycyjny, który zlokalizowany jest w Elblągu przy ul. Szańcowej 1 czynny całą dobę.
 Dyspozytor Akcji Zima                                                             602 655 659

Elbląskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

    ul. Szańcowa 1
    82-300 Elbląg

   epgk@epgk.pl

Godziny Pracy:
w godz. 7.00 – 15.00

od poniedziałku do piątku

 SEKRETARIAT  

55 232 64 08

 fax: 55 232 45 31

 

 

ROBOTY BRUKARSKIE

EPGK Sp. z o.o. wykonuje wszelkiego rodzaju prace drogowe, m.in.:

  • rozbiórki istniejącego podłoża,
  • korytowanie pod wytyczone konstrukcje drogowe,
  • podbudowy drogowe zarówno betonowe jak i z kruszyw naturalnych
  • elementy ulic (układanie krawężników, obrzeży)
  • chodniki i ścieżki rowerowe
  • obiekty inżynieryjne i obiekty małej architektury, takie jak nasypy, skarpy, przepusty drogowe.

Ze względu na specyfikę realizacji obiektów w aglomeracji miejskiej, występowanie licznych kolizji, zwłaszcza z podziemnymi instalacjami energetycznymi, wodno - ściekowymi, teletechnicznymi czy trakcjami komunikacji torowej, elastycznie dopasowujemy sposób realizacji obiektu budowlanego do napotkanych warunków prowadzenia robót.

Stale doskonalimy procesy realizacji obiektów budowlanych w ramach realizowanych budów, m.in. śledząc na bieżąco aktualny stan wiedzy technicznej i wprowadzając nowoczesne technologie dla usprawnienia prac, skrócenia czasu ich wykonywania, a także uzyskania właściwej jakości wykonywanych przez nas dróg i ulic.

Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
PEKAO Bank Pekao Spółka Akcyjna 49 1240 2265 1111 0010 7381 8134
REGON: 367431388       NIP: 578 31 25 340       KRS: 0000685469
  Elbląg 82-300 ul. Szańcowa 1
  (55) 232 64 08
  epgk@epgk.pl
© Projekt i wykonanie Agencja Reklamowa GABO | 2017